Home » Lều Chõng by Ngô Tất Tố
Lều Chõng Ngô Tất Tố

Lều Chõng

Ngô Tất Tố

Published 1968
ISBN :
356 pages
Enter the sum

 About the Book 

Ngày nay nghe tới hai tiếng Lều Chõng có lẽ nhiều người sẽ lấy làm lạ vì những vật ấy từ biệt chúng ta mà đi đến chỗ mất tích đã gần ba chục năm nay.Nhưng mà trước hơn hai chục năm đi ngược trở lên, cho đến một nghìn năm, Lều Chõng vẫn làm... MoreNgày nay nghe tới hai tiếng Lều Chõng có lẽ nhiều người sẽ lấy làm lạ vì những vật ấy từ biệt chúng ta mà đi đến chỗ mất tích đã gần ba chục năm nay.Nhưng mà trước hơn hai chục năm đi ngược trở lên, cho đến một nghìn năm, Lều Chõng vẫn làm chủ vận mệnh của giang sơn cũ kỹ mà người ta vẫn khoe là bốn nghìn năm văn hiến.Những ông ngồi trong miếu đường làm rường làm cột cho nước nhà, những ông ngồi nơi tuyền thạch, làm khuôn mẫu cho đạo đức phong hóa, đều ở trong đám lều chõng mà ra.Lếu chõng với nước Việt Nam không khác một ông tạo vật, đã chế tạo đủ hạng người hữu dụng hoặc vô dụng. Chính nó đã làm cho nước Việt Nam trở nên một nước có văn hóa, rồi lại chính nó đã đưa nước Việt Nam đến cõi diệt vong. Vì nó nước Việt Nam trong một thời kỳ rất dài đã hiện ra nhiều cảnh tượng kỳ quái, có thể khiến cho người ta phải cười, phải khóc, phải rùng rợn hồi hộp.